Naast een dagbesteding voor ouderen met (beginnende) dementie willen wij familiezorg bieden.

Familiezorg* is een mooie methodiek waarbij een verbinding gelegd wordt tussen de vele aspecten van zorg. Want ziekte van uzelf of uw naaste kan een grote impact op uw leven hebben. U wordt geconfronteerd met veranderingen waarbij u te maken krijgt met zorg vragen, zorg geven, zorg voor de ander, zorg voor uw zelf. Dat zorgt er soms ook voor dat relaties (moeten) veranderen. Bij familiezorg is er aandacht voor al deze aspecten, bij zorgvrager en zorgverlener.
Dagbesteding ABEL is dus bedoeld voor twee groepen mensen.

Voor mensen met de diagnose “dementie” die nog thuis wonen.
Wij bieden ondersteuning aan mensen die de diagnose ‘dementie’ hebben gekregen. Meestal zijn onze bezoekers ouderen die vergeetachtig zijn. Iemand met dementie krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden.

Voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met geheugenproblemen.
Bij dagbesteding ABEL is tevens aandacht voor de mantelzorgers. Dat zijn mensen zoals u, die, als iemand thuis woont, zorgen voor degene met ernstige geheugenproblemen. Vaak zijn dat familieleden, maar het kunnen ook vrienden, kennissen of buren zijn die een groot deel van de zorg en hulpverlening op zich genomen hebben.
Zaken die u of zij kunnen ervaren zijn bijvoorbeeld:
1. Regelmatig zorgen voor iemand die ernstig vergeetachtig is en die zorg als zwaar ervaren.
2. Bijna niet meer toekomen aan de eigen ontspanning.
3. Er ontstaan vragen over wat dementie is of hoe u hier mee om kunt gaan.
4. Behoefte hebben om eens te praten met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten.

Bij dagbesteding ABEL kunt u ontmoeten.
Letterlijk heeft “ont-moeten” twee betekenissen;
1. Niet meer moeten, maar mogen en willen
2. Het ontmoeten van uzelf en van elkaar

Hoe mooi is het om mensen letterlijk en figuurlijk ruimte te geven, ruimte voor zichzelf en de ander. Ruimte om te ont-moeten, waarin niets moet en veel mag en kan.

Dit alles bevindt zich op één laagdrempelige locatie, bij u in het dorp en de begeleiding wordt uitgevoerd door één vast professioneel team; Eugenine of Lotte. Verder wordt er veel samengewerkt met vrijwilligers en andere zorgaanbieders en welzijnsinstellingen in het dorp.