De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Daarnaast zijn er vasculaire dementie, Lewy Body dementie en Fronto-temporale dementie ( ziekte van Pick). Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt en vorm van dementie. Iemand met dementie krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden.

Symptomen
Iemand met dementie krijgt moeite met alledaagse dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen en een gesprek volgen. Daarnaast kan hij of zij niet meer goed:
– Nieuwe informatie onthouden. Uiteindelijk verdwijnt ook informatie die al langere tijd in het geheugen zat.
– Onthouden waar hij/zij is, of welke dag, welke maand of welk jaar het is.
– Taal gebruiken en begrijpen. Dit heet afasie.
– Handelingen uitvoeren of in de juiste volgorde uitvoeren. Dit heet apraxie.
– Nadenken over situaties en deze beoordelen.
– Voorwerpen en geluiden herkennen en weten waar ze voor zijn. Dit heet agnosie.

Iemand met een vorm van dementie kan zich ook anders gaan gedragen. Zijn of haar karakter verandert. Men wordt bijvoorbeeld onrustig, achterdochtig of agressief. Of wordt juist lusteloos, dit heet apathisch. Zijn of haar stemming kan snel wisselen. En de zorg voor zichzelf gaat achteruit en men gaat ongeremd gedrag vertonen.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u graag verder naar de volgende sites:

www.dementie.nl

www.alzheimer-nederland.nl

www.hersenstichting.nl

www.dementievriendelijk.nl

www.mantelzorggilzerijen.nl